nerimanpolat
works > 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 1999 1998 1997

 

Mührü Kırmak: 1996’dan 2019’a Bir Seçki

Neriman Polat

Küratörler: Derya Yücel, Mahmut Wenda Koyuncu
27 Kasım 2019 – 12 Ocak 2020
Açılış: 26 Kasım Salı, 18:30

Neriman Polat’ın bugüne kadar gerçekleşmiş olan en kapsamlı kişisel sergisi Mührü Kırmak, Depo’nun iki katına yayılan ve sanatçının 1996-2019 yılları arasında ürettiği çalışmalarını bir araya getiren geniş bir seçkiden oluşuyor. Derya Yücel ve Mahmut Wenda Koyuncu küratörlüğünde gerçekleşen sergi, Neriman Polat’ın sosyal/kültürel/politik meseleleri odağına aldığı, kültürel semptomların kendini inşa etme ve dışa vurma biçimleri üzerine düşündüğü pratiği çerçevesinde 1990’lı yıllardan bugüne sanatçının kişisel ve kolektif hafızasının bir dökümü olarak izleniyor.

Mührü Kırmak, kişisel ve evrensel olanı kendine özgü bütünsel bir dil içinde sunan Neriman Polat’ın toplumsal cinsiyet, gündelik hayatın iktidar mekanizmaları, şiddet, şehir, kentsel dönüşüm üzerine geniş bir yelpazede ele aldığı kavramlar üzerine geniş bir sahne kuruyor. Sanatçının pratiğinde belirgin olan izleği ortaya çıkaran sergi, Polat’ın üretim biçimleri, fotoğraftan videoya, enstalasyondan tekstile farklı mecraları kullanma yöntemleri üzerine de aydınlatıcı bir niteliğe sahip.

Küratörler Derya Yücel ve Mahmut Wenda Koyuncu’nun sanatçının tüm dönemlerine odaklandıkları seçki, ana temalar ve bu temaların birbirleri ile ilişkisi üzerinden şekilleniyor. Mührü Kırmak, Neriman Polat’ın toplumda bastırılmış ve mâdun kılınmış kimliklere yönelik olarak feminizm ve toplumsal cinsiyet olgusu üzerinden eleştirel perspektifte ürettiği işlerini, kamusal alan, çevre, mekânın değişimi, kentsel dönüşüm ve kentsel yıkım konularını ele aldığı çalışmaları ile sezgisel, içsel ve bilinç dışı olanı düşsel imgeler ve metaforlar aracılığıyla aktardığı yapıtlarını kronolojik olmaktan çok ilişkisel bir kurguda yan yana getiriyor.

 

Neriman Polat, 1996 yılından itibaren çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı çağdaş sanat sergilerine katıldı. 1999’da “Tutku ve Dalga” başlıklı 6. Uluslararası İstanbul Bienali'ne katılan sanatçı, 2003’te “Düşler ve Çatışmalar” başlıklı 50. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda yer aldı. 2000-2009 yılları arasında Hafriyat grubunda olan sanatçı, grupla birlikte birçok sergiye katıldı. 2007’de Apartman Projesi'nde “Foto - Mezar”, 2008’de Pi Artworks’de “Babaevi Apt.”, 2010'da C.A.M. Galeri'de “Mütevazı Manzara” 2013’te Depo’da “Ev Nöbeti, 2015’te Nazım Hikmet Kültürevi’nde (Bursa) “Ev Nöbeti” , 2015’te Disambigua Artspace’de (İtalya) “Eşik”, 2018’de Merdiven Art Space’de “Şefkatsiz” adlı kişisel sergilerini gerçekleştirdi. Neriman Polat’ın yapıtları Bulgaristan, Gürcistan, Almanya, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Slovenya, İtalya, Brezilya, Belçika, İspanya gibi birçok ülkede izlendi. Sanatçı, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

 

Breaking the Seal: A Selection of Works from 1996 to 2019

Neriman Polat

Curators: Derya Yücel, Mahmut Wenda Koyuncu
27 November 2019 – 12 January 2020
Opening: 26 November 2019, Tuesday, 18:30

Neriman Polat’s solo exhibition Breaking the Seal brings together a wide array of the artist’s works from 1996 to 2019 on the first and second floors of Depo. Curated by Derya Yücel and Mahmut Wenda Koyuncu, the exhibition presents the personal and collective memory of the artist’s practice since the 90s, which focuses on social/cultural/political issues and contemplates the construction and expression of cultural phenomena.

Breaking the Seal builds up a stage for the wide range of topics Polat employs in her practice such as gender, violence, power mechanisms intrinsic to daily interactions, cities and urban transformation. She tackles these issues relating to private and public with a specific, wholistic language of her own. The exhibition which underlines the distinct currents in the artist’s practice, also brings forward various media and techniques artist has worked with over the years; ranging from photography, video and installation to textiles.

The selection made by the curators Derya Yücel and Mahmut Wenda Koyuncu spans different periods in Polat’s career, and is shaped through a focus on the prominent subjects in the artist’s practice and the interconnections between them. Breaking the Seal constructs a non-linear, relational narrative from the pieces Polat has made in different modes of working: works focusing on the repressed and subordinate identities and gender through a critical, feminist perspective, works that deal with public space, environment, changes in sites, urban transformation and demolition and works in which she transforms what is intuitive, intrinsic and subconscious through fictional images and metaphors.

 

Neriman Polat, participated in various exhibitions in Turkey and abroad since 1996. After exhibiting in the 6th Istanbul Biennial: The Passion and the Wave in 1999, she took part in the Turkish Pavillion in the 50th Venice Biennial in 2003. Between 2000-2009 she was a member of the artist collective Hafriyat and exhibited works with the collective in several exhibitions. Among her solo exhibitions are “Photo-Grave” at Apartment Project (2007), “Father’s Home Apt.” at Pi Artworks (2008), “Modest View” at C.A.M. Gallery (2010), “Home Watch” at Depo (2013), “Threshold” at Disambigua Artspace in Italy (2015) and “Merciless” at Merdiven Art Space (2018). Neriman Polat’s works have been exhibited in various countries such as Bulgaria, Georgia, Germany, Netherlands, England, Greece, Slovenia, Italy, Brazil and Spain among others. She lives and works in Istanbul.

 

 

designed by Temmuz